TRANSLATE |

Bảo vệ kết quả nhiệm vụ triển khai hệ thống quản lý thông tin chất thải nguy hại (giai đoạn 2)
31/03/2008

Ngày 29/3/2008 - Minh Việt tham gia bảo vệ kết quả Nhiệm vụ KH năm 2007 “Xây dựng hướng dẫn và triển khai công tác kê khai, báo cáo, thống kê về chất thải nguy hại nhằm vận hành và hoàn thiện hệ thống thông tin và báo cáo về chất thải nguy hại” giai đoạn 2 - mã hiệu CTNH-Sys 2.0 trên mạng Internet.

Tham gia thực hiện Nhiệm vụ chủ trì là  Phòng Kiểm soát Ô nhiễm (VEPA), và các đơn vị: Công ty Cổ phần Minh Việt, Nhóm GIS Phần mềm Thủy lợi và Công ty LDTek. Đây là kết quả của công việc tiếp tục dự án Giai đoạn 1 với phân hệ CTNH-Sys 1.0 với các phát triển mở rộng theo mô hình chính phủ điện tử dựa trên nền tảng pháp lý của Thông tư 12 và Quyết định 23 của Cục Bảo vệ Môi trường (MONRE). Các kết quả của đề tài được nhóm báo cáo, phân tích, đánh giá  và tổng hợp (gồm 4 kết quả chính) đã xác định mô hình triển khai (thí điểm) khả thi và công nghệ áp dụng trên nền tảng mạng Internet với sự tham gia của  4 nhóm  đối tượng  sử dụng: nhóm cộng đồng, nhóm doanh nghiệp liên quan đến sử dụng CTNH (CNT, CVC, CXL), nhóm cấp Sở và cấp Cục.

Đây là bước quyết định có tính chất định hướng dưới dạng dịch vụ tập trung, đưa người sử dụng tham gia trực tiếp vào các quá trình hình thành và xử lý thông tin theo mô hình dịch vụ công - hướng đến cộng đồng, chủ thể của quá trình phát thải. Quá trình phát triển sẽ phải có tính chất lâu dài và vững chắc có tính chất kế thừa để tiến tới một hệ thống hoàn chỉnh, đặc biệt bài toán đầu tư là yếu tố quan trọng. Dự kiến chương trình này phải tiến hành ít nhất 5 năm liên tục. Theo kinh nghiệm của các nước đang phát triển như Hàn quốc, hệ thống e-Manifest (chứng từ điện tử - Waste Manifest System) phải tiến hành từ 7-10 năm để có một hệ thống hiện nay (http://www.wms-net.or.kr/) với đầu tư rất lớn về mặt tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực và hạ tầng pháp lý, văn hoá.

Theo kết luận của Hội đồng  nghiệm thu, Nhiệm vụ thực hiện được đánh giá đạt yêu cầu cơ bản với các chỉnh sửa-làm rõ thêm  về kết quả, tài liệu  cũng như tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai tiếp tục giai đoạn tiếp theo, theo định hướng “chậm và chắc” và triển khai phần công nghệ - hạ tầng truyền thông, bảo mật-an toàn tương xứng  để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống này trong các giai đoạn tiếp theo.

 

Comment (FB), please in:
FlaX

.

Bản quyền © Công ty cổ phần Minh Việt - 2000-2006

Trung tâm Công nghệ thông tin (InteCom)

Địa chỉ: 177 Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

VPGD: Địa chỉ: Số 24, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84 4) 9721550 / Fax: (84 4) 8211089

Điện thoại: (844) 35641864  Fax: (844) 35641865

E-mail: automation@minhviet.com.vn; kinhdoanh@minhviet.com.vn